Chipsy warzywne

Chipsy warzywne

Warzywa – Numer 1 w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej (IŻŻ.)