Przekąski w szkołach

Od 1 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Udostępniamy roboczą wersję projektu nad którym wciąż trwają prace i do którego można jeszcze zgłaszać swoje uwagi. Można to zrobić do 20 lipca.

Jednocześnie informujemy, że nasze produkty Crispy Natural znalazły się na liście produktów, które spełniają wymogi powstającego rozporządzenia i będą dostępne oficjalnie w sklepikach szkolnych i innych punktach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

Oto link do aktualnej treści projektu rozporządzenia. Tu też możecie śledzić ścieżkę formalną, jaką jeszcze musi pokonać, by mógł wejść w życie >> Rozporządzenie Ministra Zdrowia